ZONS

Domagoj Barać je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Poštovani Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Obzirom da je, kako je i javno obećano, donesen prijedlog izmjena i dopuna
Zakona o najmu stanova krajem drugog kvartala 2015, molim da me uputite na adresu gdje se isti može vidjeti, ili da mi nacrt pošaljete mailom.

S poštovanjem,

Domagoj Barać

Zahtjev za pristup informacijama, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovani g. Barač,

slijedom vašeg zahtjeva kojeg ste ovom Ministarstvu uputili temeljem odredbi
Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15),
a sukladno odredbi članka 17. stavka 1. točke2. istog Zakona, obavještavamo Vas kako slijedi.

Kako vam je poznato ovo Ministarstvo izradilo je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova koji je bio objavljen na internetskim stranicama Ministarstva, a javna rasprava provedena je u periodu od 06.12.2013. do 06.02.2014.godine. Nacrt zakona je ponovno izazvao veliki interes šire javnosti, posebno zaštićenih najmoprimaca i vlasnika stanova. Kako se u tijeku rasprave i razgovora s predstavnicima Udruga vlasnika i Udruga najmoprimaca raspravljalo i o broju stanova koje koriste zaštićeni najmoprimci, a koji podaci su različiti, Ministarstvo je putem Javnog poziva koji je objavljen u dnevnom listu “24 sata“, (dana 19. ožujka 2014. godine) i na službenim internetskim stranicama Ministarstva pozvalo sve zaštićene najmoprimce i vlasnike na dostavu podataka o stanovima koje koriste zaštićeni najmoprimci. Prema tako obrađenim podacima do 15. rujna 2014.u bazu je upisano 1031 zaprimljeni obrazac odnosno 948 stambenih jedinica, što znači da su u nekim slučajevima podatke dostavili i vlasnici i zaštićeni najmoprimci, a u nekim slučajevima zbog nepotpunih podataka isti nisu mogli biti obrađeni. (u cca 25 obrazaca nije dostavljen podatak o broju osoba koji žive u stanu, ili nije dostavljen podatak o površini stana i dr.). Navedeni nacrt zakona nije išao u saborsku proceduru.
Namjera je Ministarstva, Nacrt prijedloga Zakona doraditi. Izvjesno je da će na rješenja u zakonu utjecati i rezultati Javnog poziva, odluke Ustavnog suda RH te presuda Europskog suda za ljudska prava u predmetu Statilleo protiv Hrvatske, kao i druge mjere koje ovo Ministarstvo trenutno razmatra, a vezane su za problematiku stanovanja.
U tom smislu, a poštivajući propisani postupak, ovo Ministarstvo je započelo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Iskazu o procjeni učinaka propisa za prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova koje je trajalo od 13. srpnja 2015. do 13. kolovoza 2015., te su se prijedlozi, primjedbe i mišljenja na isti mogli dostaviti neposredno elektroničkom poštom na adresu [email address].
Navedenim dokumentom iskazan je cilj kako slijedi:
Cilj je ovog Prijedloga zakona da pitanje zaštićenih najmoprimaca u stanovima u vlasništvu fizičkih osoba uredi na sustavan i cjelovit način, da se njegove odredbe usklade sa odredbama Ustava Republike Hrvatske, te da se prilikom formuliranja teksta Prijedloga zakona poštuje pravni okvir koji je određen konačnom presudom Europskog suda za ljudska prava u predmetu Statileo protiv Hrvatske, te drugih odgovarajućih presuda Europskog suda za ljudska prava. Također, ovim Prijedlogom zakona potrebno je popuniti pravne praznine nastale nakon donošenja Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 31. ožujka 1998., te omogućiti izvršenje presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Statilleo protiv Hrvatske.
Republika Hrvatska kao potpisnica Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ broj 18/97, 6/99, 14/02, 13/03, 9/05, 1/06 i 2/10) obvezna je poštivati svaku presudu Europskog suda donesenoj u sporu u kojem je stranka. Međunarodno pravna obveza izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava proizlazi izravno iz članka 46. stavka 1. Konvencije. Naime, Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kao ratificirani i objavljeni međunarodni ugovor čini dio unutarnjeg pravnog poretka RH, a odredbe Konvencije po svojoj su pravnoj snazi iznad hrvatskih zakona.
Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova potrebno je otkloniti povrede Konvencije za zaštitu ljudskih prava utvrđene u predmetu Statilleo protiv Hrvatske u odnosu na pitanje neograničenog trajanja ugovora o najmu, restriktivno postavljenih mogućnosti za raskid ugovora, nepostojanja odgovarajućih procesnih jamstava putem kojih bi vlasnici stanova (najmodavci) mogli ostvariti zaštitu vlastitih interesa (odnosno koja bi omogućila postizanje ravnoteže između suprotstavljenih interesa najmodavaca i najmoprimaca), te pitanje neprimjereno niske najamnine čiji je iznos u očitom nerazmjeru s visinom tržišne najamnine. Potrebno je omogućiti najmodavcima vraćanje stanova u posjed, a zaštićenim najmoprimcima omogućiti osiguranje zamjenskog stana, postupno povećanje najamnine za zaštićene najmoprimce koji koriste stanove u vlasništvu fizičkih osoba i propisati rokove za realizaciju navedenih mjera.
Slijedom rečenog, te imajući u vidu da će postupak izrade prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova biti izrađen i nakon provedene javne rasprave biti upućen u saborsku proceduru u II kvartalu 2016. godine, upućujemo vas da pratite internetske stranice ovog Ministarstva, te da svoje eventualne primjedbe, prijedloge i mišljenje dostavite poštom, odnosno neposredno elektroničkom poštom na adresu koja će u okviru savjetovanja sa zainteresiranom javnošću biti objavljena na stranicama ministarstva.

Srdačan pozdrav,
______________________________________
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ministry of Construction and Physical Planning
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
web: http://www.mgipu.hr
P  Molimo da prije printanja ove e-pošte razmislite o Vašoj odgovornosti prema okolišu

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org