3. MAJ STM, Rijeka

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Trgovačka društva and Gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću - za poslovanje nekretninama i poslovne usluge

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema 3. MAJ STM, Rijeka koristeći ovu stranicu.