Stranice za pomoć

Kontaktirajte nas

Ako imate postoje koja nisu odgovorena na ovim stranicama za pomoć pišete na diskurs zajednicu i netko će vam odgovoriti a za razgovor s Imamo pravo znati timom volontera kontaktirajte nas.

O projektu Imamo pravo znati #

Izraz "informacije javnog sektora" odnosi se na podatke koje tijela javne vlasti prikupljaju u okviru svog djelokruga, kao što su gospodarsko-financijski podaci, podaci iz pravosuđa, prostorno-geografske informacije, statističke informacije, različiti registri i baze podataka, a koji imaju potencijal za ponovnu upotrebu u svrhu razvijanja novih proizvoda i usluga, npr. navigacijski sustavi, prometne aplikacije, vremenske prognoze, financijske usluge, znanstvena i druga istraživanja i slično.
Ovim projektom želimo omogućiti građanima transparentniji i lakši pristup informacijama tijela javne vlasti putem interneta. Podnošenje zahteva za pristup informacijama putem interneta odnosno elektronskom komunikacijom ima istu težinu kao i papirnato pisani zahtjevi. Tijelo javne vlasti zakonski je obavezano da odgovori, a kada ne odgovore u roku, platforma ImamoPravoZnati na vrijeme će vas obavijestiti. ImamoPravoZnati služi kao trajna arhiva svih zahtjeva za pristup informacijama koji su podneseni putem ove internetske stranice a isto tako i odgovora tijela javne vlasti. Ovom platformom želimo vam olakšati traženje informacije od javnog interesa, a istovremeno želimo doprinijeti transparentnosti i političkoj odgovornosti tijela javne vlasti. Upravo zbog toga je sva komunikacija na platformi ImamoPravoZnati javnog karaktera.
Na ovaj način svaka javna informacija dobivena od tijela javne vlasti postaje dostupna svima, a razgovor je lako pratiti. U 2013. godini građani su podnjeli 155.000 zahtjeva za pristup informacijama - prijavilo je 50% tijela javne vlasti koji su podnijeli izvještaj, a realno brojka bi mogla biti mnogo veća.
Platformu Imamo pravo znati održavaju volonteri ekspertne skupine Code for Croatia uz stručno savjetovanje GONG-a.
Pravo na informacije #
Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo, zaštićeno brojnim međunarodnim konvencijama te samim Ustavom RH (čl. 38., st.4.) i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). S obzirom da ostvarenje prava na pristup informacijama doprinosi većoj odgovornosti u radu tijela javne vlasti i efikasnijoj borbi protiv korupcije, ono je pretpostavka demokratizacije društva te sredstvo koje građanima pruža mogućnost da dođu do informacija koje su im potrebne za ostvarivanje njihovih prava. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija štiti, prati i promiče Povjerenik za informiranje kao neovisno državno tijelo. Povjerenik rješava žalbe i provodi inspekcijski nadzor nad tijelima javne vlasti te obavlja druge poslove vezane za primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama. O Povjereniku i pravu građana na pristup informacijama možete se informirati na pristupinfo.hr.
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se proaktivnom objavom informacija na internetskim stranicama tijela javne vlasti, uključujući i mogućnost sudjelovanja u donošenju propisa u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, ili upućivanjem zahtjeva za pristup informacija tijelu javne vlasti. Građani i pravne osobe zahtjev za pristup informacijama kao i zahtjev za ponovnu uporabu informacija mogu podnijeti ili neposredno slanjem zahtjeva tijelu javne vlasti ili putem Imamo pravo znati .
Popis tijela javne vlasti obuhvaća tijela koja su obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama i kojima se zahtjev može podnijeti na gore opisan način. Popis sadrži podatke o tijelima javne vlasti i njihovim službenicima za informiranje te kontakt podatke i objavljen je na internetskoj stranici Povjerenika za informiranje, portalu data.gov.hr te se koristi za podnošenje zahtjeva putem Imamo pravo znati .
U slučaju da tijelo javne nije riješilo zahtjev za pristup informacijama u propisanim rokovima nastala je tzv. 'šutnja uprave' te korisnik ima pravo izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje. Za izjavljivanje žalbe je bitno je da je protekao zakonski rok od 15 dana, odnosno 30 dana (ako je tijelo javne vlasti produžilo rok za rješavanje zahtjeva, u zakonu propisanim slučajevima) od uredno podnesenog zahtjeva.
Ukoliko je tijelo javne vlasti odbilo zahtjev za pristup informacijama iz razloga navedenih u Zakonu o pravu na pristup informacijama, podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu protiv toga rješenja. Žalba se izjavljuje Povjereniku za informiranje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja i rješava se u rokovima od 30, 60 ili 90 dana. Visoki upravni sud osigurava sudsku zaštitu protiv odluka ili šutnje Povjerenika.
Ponovna uporaba informacija je Zakonom o pravu na pristup informacijama definirana kao uporaba informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u svrhu drukčiju od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Naime, tijela javne vlasti u ispunjavanju svojih javnih dužnosti prikupljaju, proizvode, reproduciraju i distribuiraju određene informacije koje se stvaraju uz pomoć javnih, proračunskih sredstava, stoga ih treba iskoristiti na najbolji mogući način kako bi se potaknulo gospodarstvo ili bolje iskoristilo njihov potencijal. Primjer informacija javnog sektora predstavljaju razni gospodarsko-financijski podaci, podaci iz pravosuđa, prostorno-geografske informacije, statističke informacije, različiti registri i baze podataka, koji imaju potencijal za ponovnu uporabu u svrhu razvijanja novih proizvoda i usluga (npr. navigacijski sustavi, prometne aplikacije, vremenske prognoze, financijske usluge, znanstvena i druga istraživanja i slično). Kada su podaci namijenjeni ponovnoj uporabi javno objavljeni na Internet stranici tijela javne vlasti u strojno čitljivom obliku i otvorenom formatu, tako da ih svatko može slobodno koristiti u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, radi se o otvorenim podacima. Jedan od portala koji služi za objavu otvoreni podataka je portal data.gov.hr.
Otvorena vlast #
Jedno od ključnih područja otvorene vlasti je osigurati pravni i tehnički okvir koji je potreban kako bi građani mogli koristiti ustavno zagarantirano pravo na pristup informacijama. Partnerstvo za otvorenu vlast pravo na pristup informacijama njeguje kao jedan od ključnih stupova otvorene vlasti usko povezanih sa sudjelovanjem građana u javnom životu, transparentnošću i kvalitetom javnih usluga. U Republici Hrvatskoj tijekom posljednje tri godine provedbe inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast provedeno je niz aktivnosti u ovom području uključujući promjene Zakona o pravu na pristup informacijama i uspostavu funkcije Povjerenice za informiranje te aktivnosti informiranja, educiranja i unapređivanja sustava brze i kvalitetne reakcije na zahtjev za informaciju kao i pomak prema proaktivnom objavljivanju informacija. Prepoznajući da smo i dalje suočeni s mnogim izazovima te da uvijek postoji mogućnost poboljšanja postojećeg okvira Akcijski plan inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast predviđa aktivno djelovanje u ovom području u nadolazećem razdoblju.
Naši prijatelji #
Nismo to sve mogli učiniti bez podrške svih ljudi uključenih na projektu i sveobuhvatnog popisa tijela javne vlasti kojeg izrađuje Povjerenik za informiranje. Ako vam se sviđa naš inicijativa podržite nas.


Podrška #
Imamo pravo znati djelomično je financiran kroz potporu Veleposlanstva SAD-a u Zagrebu. Mišljenja, nalazi i zaključci ili preporuke izražene ovdje pripadaju autorima i ne odražavaju nužno stavove američkog Ministarstva vanjskih poslova (State Department).

Sljedeće, pročitajte kako napraviti zahtjev ->