Pronađi tijelo javne vlasti

Prvo, upišite naziv tijela javne vlasti od kojeg biste željeli dobiti informaciju. Prema zakonu, dužni su odgovoriti (zašto?).

Niste sigurni koga pitati ili što tražiti?

Get help making a request ili see our beginner’s guide

Ne možete naći onaj koji želite?

Pretražite sve ili zamolite nas da dodamo.

Možete zatražiti dokumente izravno od EU institucija na našoj sestrinskoj stranici AskTheEU.org.