Aerodrom Sopot, Vinkovci

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Promet i komunikacije

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornoću za prijevoz putnika i robe u zračnom prometu

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Aerodrom Sopot, Vinkovci koristeći ovu stranicu.