AGM, Zagreb

Javnopravno tijelo ili tijelo s prenesenim javnim ovlastima je osnivač tijela javne vlasti, Trgovačka društva and Kultura i umjetnost

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za izdavaštvo i usluge.

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema AGM, Zagreb koristeći ovu stranicu.