Aquacity, Varaždin

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Turizam

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, turizam i sportsku rekreaciju

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Aquacity, Varaždin koristeći ovu stranicu.