Arboretum Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Trsteno

Javnopravno tijelo ili tijelo s prenesenim javnim ovlastima je osnivač tijela javne vlasti, Ostale pravne i fizičke osobe s prenesenim javnim ovlastima, Odgoj, obrazovanje, znanost i sport and tijelo javne vlasti više nije aktivno, također poznato kao Arboretum HAZU

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.