Arboretum Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Trsteno

Tijelo javne vlasti više nije aktivno, također poznato kao Arboretum HAZU

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.