Financiranje političkih stranaka
Odgovor Bjelovarsko-bilogorska županija prema Stjepan Zlodi dana .

Čekamo objašnjenje.

Poštovani, Sukladno Vašem upitu od dana 4. srpnja 2017., a koji ste podnijeli pozivajući se na odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama, pozivat...
Za: Bjelovarsko-bilogorska županija Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi: Popis trgovačkih društava u vlasništvu...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?