CDP, Osijek

Javnopravno tijelo ili tijelo s prenesenim javnim ovlastima je osnivač tijela javne vlasti, Trgovačka društva and Turizam, također poznato kao CDP

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću - za turizam i ugostiteljstvo

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema CDP, Osijek koristeći ovu stranicu.