CDP, Osijek

Javnopravno tijelo ili tijelo s prenesenim javnim ovlastima je osnivač tijela javne vlasti, Trgovačka društva, Turizam and tijelo javne vlasti više nije aktivno, također poznato kao CDP

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću - za turizam i ugostiteljstvo

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.