Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema CEKOM Brodogradnja, Rijeka koristeći ovu stranicu.