Ceste Jastrebarsko

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Promet i komunikacije

Za usluge. Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću.

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Ceste Jastrebarsko koristeći ovu stranicu.