Dobrić, Trogir

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva, Komunalne usluge i vodno gospodarstvo and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje čistoće, javnih površina i drugih komunalnih djelatnosti

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.