Dom Poreč, Poreč

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju i upravljanje nekretninama

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Dom Poreč, Poreč koristeći ovu stranicu.