Domouprava Dubrovnik

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje i održavanje stambenih zgrada, građenje i promet nekretninama.

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Domouprava Dubrovnik koristeći ovu stranicu.