Dubrovnik ceste, Dubrovnik

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Promet i komunikacije

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Dubrovnik ceste, Dubrovnik koristeći ovu stranicu.