Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Agencije, zavodi, fondovi, centri i druge samostalne pravne osobe s javnim ovlastima and tijelo javne vlasti više nije aktivno, također poznato kao DZZP

Dana 16.9.2015. godine s radom počela Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), a time je s radom prestala Državni zavod za zaštitu prirode. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu preuzela je sva prava i obaveze navedene državne institucije (DZZP).

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.