Centar za gospodarenje otpadom Zadarske županije Eko

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva, Zaštita okoliša i održivi razvoj and tijelo javne vlasti više nije aktivno, također poznato kao EKO GO

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.