EKO-START, Sisak

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva, Zaštita okoliša i održivi razvoj and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću - za gospodarenje otpadom

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.