Ekos, Osijek

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Zaštita okoliša i održivi razvoj

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću - za gospodarenje otpadom

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Ekos, Osijek koristeći ovu stranicu.