Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara koristeći ovu stranicu.