Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Agencije, zavodi, fondovi, centri i druge samostalne pravne osobe s javnim ovlastima, Socijalna zaštita and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.