Glas Podravine, Koprivnica

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Kultura i umjetnost

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za izdavačku i tiskarsku djelatnost

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Glas Podravine, Koprivnica koristeći ovu stranicu.