Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Grad Belišće osnivač
Odgovor Grad Belišće prema Miroslav Schlossberg dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovani, Sukladno vašem zahtjevu na pravo na pristup informacijama od 22.siječnja 2023.godine dostavljamo Vam odgovore i to kako sljedi: I. Na p...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?