Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Grad Križevci osnivač
Dodatna poruka poslana je Grad Križevci od strane Miroslav Schlossberg dana .

Ne posjeduju informacije

Za: Dijana Marković Zaprimljeno. S poštovanjem, Miroslav Schlossberg

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?