Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo
Zahtjev za Grad Split od strane Ante Blažević. Komentirao Alumni Stella dana .

Ne posjeduju informacije

Prije korištenja našeg Portala, a kako bi dobili što kvalitetnije i brže odgovore od tijela javne vlasti, ohrabrujemo korisnike da se podsjete što se s...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?