Hrvatske vode - hidrotehnički objekti, Zagreb

Javnopravno tijelo ili tijelo s prenesenim javnim ovlastima je osnivač tijela javne vlasti, Trgovačka društva and Zaštita okoliša i održivi razvoj

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Hrvatske vode - hidrotehnički objekti, Zagreb koristeći ovu stranicu.