Hrvatski Radio Čakovec

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Trgovačka društva and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.