Humplin, Hum na Sutli

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti je registrirano društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju plina.

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Humplin, Hum na Sutli koristeći ovu stranicu.