IPK Osijek

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Trgovačka društva and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.