Kamenolomi Krašić

Javnopravno tijelo ili tijelo s prenesenim javnim ovlastima je osnivač tijela javne vlasti, Trgovačka društva and Poljoprivreda, šumarstvo i veterinarstvo

Ovo tijelo javne vlasti je registrirano društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i prijevoz

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Kamenolomi Krašić koristeći ovu stranicu.