Karašica-Vučica, Donji Miholjac

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva, Komunalne usluge i vodno gospodarstvo and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo - za vodno gospodarstvo i graditeljstvo

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.