Komunela, Umag

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti je društvo s ograničenom odgovornošću, poslovanje nekretninama i poljoprivreda

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Komunela, Umag koristeći ovu stranicu.