Libertas - Dubrovnik, Komolac

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Promet i komunikacije

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz putnika

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Libertas - Dubrovnik, Komolac koristeći ovu stranicu.