Lokalna razvojna agencija Valpovo-Petrijevci, Valpovo

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva, Regionalni razvoj and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.