Neapolis sport, Novigrad

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo o ograničenom odgovornošću za graditeljstvo

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Neapolis sport, Novigrad koristeći ovu stranicu.