Udruga OBRIS, Vijeće za obranu, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Državna tijela, Obrana i nacionalna sigurnost and tijelo javne vlasti više nije aktivno, također poznato kao Obris

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.