Za: Općina Gunja Poštovani, 1. Objavljujte li na službenim stranicama Općine pozive s materijalima za sjednice općinskog vijeća? (molim da stavite l...
Ulaganje u poljoprivrdu
Zahtjev poslan Općina Gunja od strane Ilija Tikvić dana .

Kašnjenja

Za: Općina Gunja Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uložiti...
Uređenje poljskih puteva
Zahtjev poslan Općina Gunja od strane Ilija Tikvić dana .

Kašnjenja

Za: Općina Gunja Molim Vas da mi u pdf dostavite - pristigle ponude firmi koje su nudile nasipanje kamenom poljskih puteva tokom 2015 , 2016 i 2017...
Plan gospodarenja otpadom
Zahtjev poslan Općina Gunja od strane Ilija Tikvić dana .

Kašnjenja

Za: Općina Gunja Molim Vas da mi u pdf dostavite Plan gospodarenja otpadom i zadnje izvješće o realizaciji Plana gospodarenja otpadom koje je usvoji...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?