Dostava OIB-a za mjesne samouprave kojima je Općina Mala Subotica osnivač
Dodatna poruka poslana je Općina Mala Subotica od strane Miroslav Schlossberg dana .

Ne posjeduju informacije

Za: Općina Mala Subotica Poštovani, Odredbom članka 66. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01,...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Mala Subotica prema Zdenka Radoš dana .

Ne posjeduju informacije

U našoj Općini nemamo te nismo sufinancirali postavljanje električne punionice. Lijep pozdrav, Općina Mala Subotica Jedinstveni upravni odjel refere...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?