Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Molve prema Zdenka Radoš dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovana, Općina Molve nije sudjelovala u sufinanciranju niti je sama financirala izgradnju punionice električnih automobila. Općina je tek u Prorač...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Molve od strane Melisa Skender dana .

Čeka odgovor na požurnicu.

Za: Općina Molve Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017....
Poštovani, bruto plaća općinskog načelnika za travanj je iznosila 15.715,60 kn, (dužnost obavlja profesionalno) bruto naknada za rad zamjenika općinsk...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?