Financiranje medija
Odgovor Općina Župa dubrovačka prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

Poštovana, u prilogu dostavljam tražene podatke uz napomenu kako su u 2016. i 2017. godišnji ugovori sklopljeni s istim medijima u istim iznosima. S po...
Sredstva EU fondova
Odgovor Općina Župa dubrovačka prema Belmondo Gagro dana .

Uspješan.

Poštovani, sukladno Vašem traženju, dostavljam podatke. S poštovanjem, Barbara Korda 2013. godina OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE F ZOEU (kn) OPĆINA (...
Vlasnički udjeli općine
Odgovor Općina Župa dubrovačka prema Belmondo Gagro dana .

Uspješan.

Poštovani, Općina Župa dubrovačka ima vlasnički udio u tvrtkama: 1. Čistoća d.o.o.- 5,49% 2. Boninovo d.o.o.- 8,8% 3. Vrtlar Dubrovnik d.o.o.- 8,40% 4...
Iznos plaće direktora Groblja Dubac
Odgovor Općina Župa dubrovačka prema Belmondo Gagro dana .

Uspješan.

Poštovani,   sukladno Vašem traženju dostavljam Vam tražene informacije:   1.    Groblje Dubac d.o.o. ima dvoje zaposlenih - direktora i tajnic...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?