Pesja-Nautika društvo sportskog i nautičkog turizma, Omišalj

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Turizam

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Pesja-Nautika društvo sportskog i nautičkog turizma, Omišalj koristeći ovu stranicu.