Lokalna razvojna agencija Pins, Skrad

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Regionalni razvoj, također poznato kao PINS

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za istraživanje i razvoj u gospodarstvu

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Lokalna razvojna agencija Pins, Skrad koristeći ovu stranicu.