Piškornica, Koprivnički Ivanec

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Zaštita okoliša i održivi razvoj

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću - regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Piškornica, Koprivnički Ivanec koristeći ovu stranicu.