Piškornica sanacije, Koprivnički Ivanec

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva, Zaštita okoliša i održivi razvoj and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za sanaciju odlagališta otpada

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.