Piškornica - sanacijsko odlagalište, Koprivnički Ivanec

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Zaštita okoliša i održivi razvoj

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za sanaciju odlagališta otpada

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Piškornica - sanacijsko odlagalište, Koprivnički Ivanec koristeći ovu stranicu.