Poslovne zone Petrinja

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Regionalni razvoj

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju, organizaciju i upravljanje poslovnim zonama

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Poslovne zone Petrinja koristeći ovu stranicu.