Rasadnik Piket, Zemunik Donji

Javnopravno tijelo ili tijelo s prenesenim javnim ovlastima je osnivač tijela javne vlasti, Trgovačka društva, Poljoprivreda, šumarstvo i veterinarstvo and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću. Trgovački sud u Zadru brisao je ovaj subjekt (pod nazivom RASADNIK PIKET društvo s ograničenom odgovornošću za rasadničku proizvodnju) dana 12.04.2019 rješenjem Tt-18/4526-4.

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.