Regoinalni centar za gospodarenje otpadom - Šagulje, Slavonski Brod

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Zaštita okoliša i održivi razvoj

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Regoinalni centar za gospodarenje otpadom - Šagulje, Slavonski Brod koristeći ovu stranicu.