RIZ - odašiljači, Zagreb

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Trgovačka društva, Promet i komunikacije and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.